• Młyny Zamku Krzyżackiego
  Dawne Młyny Zamkowe
 • Ratusz Staromiejski
  Ratusz Staromiejski
 • Katedra
  Katedra
Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny

Autor: tucoo.pl. Data ostatniej modyfikacji: 23 styczeń 2014
Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Toruniu

Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Toruniu (fot. własna)


Zejdźmy na chwilę z Rynku Staromiejskiego na wychodzącą z niej ulicę Marii Panny. To właśnie przy tej ulicy mieści się Kościół Mariacki, czyli Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Budowlę z cegły o architekturze gotyckiej wznieśli franciszkanie w XIV wieku. Kościół trzynawowy nie posiada wieży. Obecny gmach to prawdopodobnie już czwarta świątynia, która stoi w tym miejscu, ale wykorzystuje mury po poprzednich kościołach. Dawniej do kościoła przylegał klasztor franciszkanów.
Obecnie w świątyni, w blasku i refleksach świetlnych przenikających przez witraże, podziwiać możemy malowidła ścienne, rzeźby, średniowieczne płyty nagrobne, renesansowe i barokowe epitafia, barokowy ołtarz główny, ołtarze boczne oraz przepięknie zdobioną ambonę oraz organy kościelne z początku XVI wieku.

Kościół WNMP

Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Toruniu (fot. własna)

W świątyni Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w 1636 roku, odbył się pogrzeb Anny Wazówny, szwedzkiej królewny i siostry króla Zygmunta III Wazy. Mauzoleum Anny Wazówny stanowi również cenny zabytek tego kościoła.

Zobacz Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny na starych fotografiach i pocztówkach.

 • Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny
  Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Toruniu.
 • Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny - ołtarz
  Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Toruniu - ołtarz.

Źródło i prawa do grafiki: Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa, Domena publiczna.