• Młyny Zamku Krzyżackiego
    Dawne Młyny Zamkowe
  • Ratusz Staromiejski
    Ratusz Staromiejski
  • Katedra
    Katedra
Mury Obronne Starego Miasta

Autor: tucoo.pl. Data ostatniej modyfikacji: 17 styczeń 2014
Mury Obronne

Mury Obronne w Toruniu (fot. własna)


System murów obronnych otaczających miasto zaczęto budować w XIII wieku. Do dziś szczególnie od strony Wisły, zachowała się spora część ceglanych murów, bram i baszt. Trzy z bram Klasztorną, Żeglarską oraz Mostową zobaczymy za chwile. Niestety nie znajdziemy dziś śladu po reszcie z ośmiu średniowiecznych bram prowadzących do Starego Miasta Torunia. Nazywały się Łazienna, Paulińska, Kotlarska, Starotoruńska oraz Chełmińska.
Nowe Miasto również miało swój system murów obronnych ale był on zdecydowanie mniej rozwinięty. Ceglane mury obronne Starego Miasta w Toruniu są iluminowane światłami co czyni wieczorny spacer wzdłuż nich niezwykle urokliwy. Od Krzywej Wieży, podążając wzdłuż murów i mijając po lewej stronie XVII wieczny spichlerz, przeznaczony do przechowywania zboża, dojdziemy do pierwszej z bram - Bramy Klasztornej.

Brama Klasztorna

Przejdź do kolejnego kroku naszej wędrówki po Toruniu. Tym razem podziwiać będziemy Bramę Klasztorną.

Powrót do Krzywej Wieży Brama Klasztorna